De zilveren kamerpot van Rosendael

Kamerpot

zilveren kamerpot familie Torck, Rijksmuseum Amsterdam

Kamerpot met het alliantiewapen Torck-De Rode van Heeckeren, Harmanus Nieuwenhuys 1750. Collectie Rijksmuseum Amsterdam (BK-1974-9).